PumpSupport

Onafhankelijke pompdeskundigheid
Ruime ervaring
Objectief
Veelzijdig

English   Deutsch

Boeken over pompen

Energiezuinige pompsystemen

EURO 74,00
Energiezuinige pompsystemen
Uw complete gids voor optimale kostenbesparing bij nieuwe en bestaande pompinstallaties.
Auteur: Hans Vogelesang

Inhoudsopgave

Bestellen


Bij pompsystemen ligt het voor de hand om energiezuinige pompen aan te schaffen. Bij de vooraanstaande pompfabrikanten wordt er de laatste tijd dan ook veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van pomprendementen.

Maar wanneer u uw pompinstallatie zodanig blijft ontwerpen dat daarin extra energie nodig is voor het overwinnen van overmatige stromingsweerstanden, dan begrijpt u wel dat u met alleen het aanschaffen van energiezuinige pompen per saldo geen grote verbeteringen zult bereiken.

Een autofabrikant beperkt zich ook niet tot het inbouwen van een motor met een hoog rendement. Hij zal zich voor een laag brandstofverbruik voornamelijk concentreren op een gestroomlijnd ontwerp om daarmee alle wrijvingsverliezen zo laag mogelijk te maken.

In de praktijk wordt in pompsystemen nog steeds veel energie verbruikt voor het overwinnen van weerstand in buizen met een (te) kleine diameter en in regel- en/of balanceerventielen. Denkt u bijvoorbeeld aan centrale circulatiesystemen voor koeling of verwarming.

In dit boek leren wij de details over de besparingsmogelijkheden. Niet alleen dat er binnen pompsystemen vaak enorm veel energie bespaard kan worden, maar dat daarmee tevens de onderhoudskosten afnemen.

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn.

Volg onze cursus over dit onderwerp

A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems
EURO 125,00
A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems
A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems

Bestellen


Deze Engelstalige uitgave van het Hydraulic Institute in samenwerking met Europump gaat diepgaand in op het berekenen en minimaliseren van de Total Life Cycle Cost bij pompsystemen.

Hierin onder meer:
 • Formules en werkmethodes
 • Beslismodellen
 • De juiste methode voor het hanteren van de LCC analyse
 • Voorbeelden en praktijkgevallen
 • en nog veel meer

Wereldwijd wordt bijna 20% van alle elektrische energie gebruikt voor pompdoeleinden en binnen een installatie vergt dit doorgaans wel 25 tot 50 % van het totale energieverbruik. Met behulp van de analysemethode komt u dankzij de vele grafieken en tabellen zowel voor nieuwe als voor bestaande installaties tot de meest optimale ontwerp- en aankoopbeslissingen.

Dit zorgt voor minimale kosten, dus een optimale terugverdientijd en tevens voor beperking van het energieverbruik. Hydraulic Institute en Europump hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een duurzaam gebruik van grondstoffen en terugdringing van het broeikaseffect.

Dit boek wordt algemeen beschouwd als de wereldstandaard en mag daarom bij geen enkele proces engineer op zijn boekenplank ontbreken.

Volg onze cursus over dit onderwerp

System Efficiency
EURO 99,00
System Efficiency
System Efficiency

Bestellen


Deze Engelstalige uitgave van Europump gaat diepgaand in op het ontwerpen van een energiezuinig pompsysteem.

Hierin onder meer:
 • Theorie en praktijk
 • Formules en werkmethodes
 • De juiste ontwerpcriteria
 • Allerlei adviezen en aanbevelingen
 • Voorbeelden en praktijkgevallen
 • en nog veel meer

Wereldwijd wordt bijna 20% van alle elektrische energie gebruikt voor pompdoeleinden en binnen een installatie vergt dit doorgaans wel 25 tot 50 % van het totale energieverbruik. Met behulp van dit handboek bereikt u dat uw systeem zodanig ontworpen wordt dat er geen onnodige hoeveelheden energie verspild worden. Hier kunt u bijvoorbeeld voor zorgen door de verliezen als gevolg van de stromingsweerstand tot een minimum te beperken. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de juiste pompselectie en de verschillende regelingen bij pompen.

Dit boek zorgt niet alleen voor minimale kosten, dus een optimale terugverdientijd, maar tevens voor beperking van het energieverbruik. Europump hoopt hiermee samen met u een belangrijke milieubijdrage te kunnen leveren aan een duurzaam gebruik van grondstoffen en terugdringing van het broeikaseffect.

Speelt verantwoord energieverbruik en het milieu bij u een belangrijke rol dan mag dit boek beslist niet ontbreken.

NPSH for rotodynamic pumps
EURO 20,00
NPSH for rotodynamic pumps
Europump Guides to Advanced Pumping Technology deel 1 (ondertitel: NPSH for rotodynamic pumps: a reference guide)

Bestellen


Deze Engelstalige uitgave gaat uitsluitend over het onderwerp NPSH, maar dit wordt hierin dan ook zeer diepgaand behandeld. Hierin vindt u alles dat u nodig heeft, dus niet alleen wat het begrip theoretisch inhoudt, maar ook wat dit in de dagelijkse praktijk betekent.
Dit boekje wordt vaak als referentie gebruikt wanneer iemand zich afvraagt ´hoe zit het nou eigenlijk officieel?´

Operating rotodynamic pumps away from design conditions
EURO 20,00
Operating rotodynamic pumps away from design conditions
Europump Guides to Advanced Pumping Technology deel 3

Bestellen


De doelstelling van deze Engelstalige uitgave is het verschaffen van specifieke pomptechnische informatie aan pompgebruikers en proces designers, zodat zij een beter begrip krijgen van de diverse verschijnselen die optreden wanneer een centrifugaalpomp buiten zijn werkgebied gebruikt wordt. Hier ligt vaak de oorzaak van lawaai, cavitatie, trillingen, overmatige slijtage enzovoort. Wie bij de selectie van zijn pomp dus al rekening houdt met alle bedrijfssituaties kan dergelijke problemen al tijdens het ontwerp voorkomen.

Ook dit boekje mag bij niemand op zijn boekenplank ontbreken.

Volg onze cursus over dit onderwerp


Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en verzending

Voor nadere informatie.